Език:

Български English

Курс Млад Спасител

Не дава право на професионална работа.Кандидатите за курса “Млад спасител” трябва:

 1. Да бъдат на възраст от 12 до 17 години;
 2. Да подадат заявление от родителите до директора на Секретариата на ОС на БЧК, за включване в курса;
 3. Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане;
 4. Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.
 5. Да представят индивидуална или групова застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ - 100м. свободен стил /на гърди/ без време.

Курсът включва 25 учебни часа - 8 теория и 17 практика, в които се дават знания и се придобиват умения за целите на Водното спасяване в България, история, опасности при къпане и плуване, индивидуални спасителни средства, медицински познания и първа долекарска помощ, морска практика и техники на спасяване. Курсът завършва с изпит по теория и практика. Завършилите получават серфикат

ИЗПИТ

 1. Писмен изпит - тест – 30 въпроса (10 от тях медицинска подготовка)
 2. 100м. свободен стил с плавници /на гърди/ без време;
 3. Индивидуално извличане от 12,5м /12,5м.св.стил + 12,5 м. извличане/ без време/;
 4. Изваждане на предмет от 2,5м. дълбочина;
 5. Освободителни, транспортни и преносни хватки - демонстрация;
 6. Демонстрация на умения за хвърляне на сп.топка;
 7. Плуване 12,5м. под вода;
 8. Морски възли;
 9. Демонстрация на оказване на първа долекарска помощ. Възстановяване на дишане и сърдечна дейност. Странично стабилно положение.