Език:

Български English

Конспект с въпроси за различните видове курсове по водно спасяване провеждани в БЧК Варна:

Програми за видовете курсове по водно спасяване провеждани в БЧК - Варна:


Полезни връзки:

  1. Български Червен Кръст
  2. Български Червен Кръст, Областен съвет - Варна
  3. Съюз на Българските спасители

Актуална информация

Издаване на заверени талони за 2021 г. в сградата на ОС на БЧК - Варна.

Работно време : понеделник - петък

8:30 ч. - 12:00 ч.

ЗАВЕРКА НА ТАЛОНА : 16.00 лв. само за едно ниво / басейн ИЛИ море /

ЗАВЕРКА НА ТАЛОНА : 28.00 лв. само за две нива / басейн И море /

Издаване на дубликат на свидетелство за водноспасителна дейност : 25.00 лв.

Цена за опреснителен курс : 50.00 лв.

Информация за проверочен изпит за заверка на личен талон

Описание на процедурите и тexниките пo първа помощ и реанимация


График за покриване на норматив за заверка на талони за спасител за 2021 г.

Басейн " Приморско "

Христина Първанова

Всяко четно число до 22.05 от 12 часа

От 25.05 до 31.05.20 от 12:00 часа нечетно число

телефон за контакт: 0886/033341/

Басейн " Младост "

Десислава Янева

По договаряне

телефон за контакт 0895/848579