Език:

Български English

Видове курсове по водно спасяване

Курсовете провеждащи се в Български Червен Кръст Варна и в които можете да се запишете online са:

  1. Млад Спасител
  2. Воден спасител на плувни басейни и водни паркове
  3. Надграждащ курс за воден спасител на открити водни площи и море
  4. Воден спасител на открити водни площи и море

За останалите два курса, които не се провеждат в Български Червен Кръст-Варна можете да се запишете като посетите нашия офис в БЧК-Варна и се срещнете с главните специалисти по водно спасяване за повече информация и записване.

  1. Старши Спасител
  2. Инструктор