Език:

Български English

За НАС

Информационния уеб сайт " WWW.VSSKURSOVE.COM ", чрез фирма " ФИЛ ТРЕЙДИНГ " ЕООД гр. Варна като изпълнител на проекта, е създаден от Филип Силов, бивш дългогодишен работник като воден спасител, по настоящем компютърен специалист и доброволец в екипа по работа при бедствия, аварии и катострофи към Български Червен Кръст в град Варна. Уеб сайтът е направен напълно ДОБРОВОЛНО и БЕЗПЛАТНО в помощ на отдела по водно спасяване към БЧК ВАРНА.

Уеб Сайтът предлага:

  1. Можете да намерите местоположението, работното време и телефон за свръзка на отдела по водно спасяване към БЧК - гр. Варна, както и контактна форма за задаване на вашите въпроси.
  2. Можете да откриете контактна форма за записване в даден вид курс по водно спасяване, което ви спестява ходенето за извършване на същото на място при главните специалисти по водно спасяване към БЧК гр. Варна.

Контакт за свръзка:

e-mail: fsilov@gmail.com

Поддръжката и актуализирането на информационния уеб сайт " WWW.VSSKURSOVE.COM ", се извършва изцяло за сметка на разработчика на проекта.

Уеб сайта има за цел да:

  1. Информира досега действащите спасители за ежегодишните такси за заверка на талон или при загубване на документа за правоспособност като спасител, таксата за неговото повторно издаване. Спасителите също така могат да намерят пълна информация за какво представлява проверочния изпит за заверка на личен талон и подробно описание на процедурите и техниките по първа помощ и реанимация.
  2. Запознае потенциалните кандидат курсисти по водно спасяване в даден вид курс с пълна информация за това какво е включено в даденото обучение по водно спасяване, неговото времетраене и място на провеждане на теоретична и практическа част. Те могат да намерят кратка галерия от снимки и видеа с демонстрации по водно спасяване с цел запознаване на кандидат курсистите с професията воден спасител и неговите задължения и отговорности.
  3. Даде информация на курсистите обучаващи се в даден вид курс по водно спасяване като за това уеб сайта предлага директни линкове към конспектите по водно спасяване и програмите на занятията за всеки провеждащ се курс по водно спасяване в БЧК гр. Варна.